Strona główna arrow Aktualności arrow Spotkanie projektu 28-29.03.2010
Spotkanie projektu 28-29.03.2010

W dniu 28-29 marca 2010 w Chorzowie odbyło się III spotkanie merytoryczne dotyczące prac badawczych prowadzonych w ramach projektu „Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran” nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-088/08-02 „DERMOSTIM”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek uczestniczących w projekcie: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Politechniki Łódzkiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Centrum Leczenia Oparzeń.

Na spotkaniu partnerzy projektu omówili zagadnienia związane z pracami badawczymi wykonanymi w III i IV kwartale realizacji projektu oraz przedstawili plan badań na dwa kolejne kwartały.

Dr Alicja Utrata-Wesołek  (CMPW PAN) przedstawiła wyniki prac związane z syntezą i charakterystyką termoczułych polimerów i warstw polimerowych kowalencyjnie przyczepionych do podłoży szklanych. Podsumowała również badania realizowane wspólnie z PŁ i SUM/CLO dot. szczepienia radiacyjnego polimerów estrów (met)akrylowych glikoli etylenowych i badania biozgodności polimerów oraz badania adhezji komórek skóry do otrzymanych podłoży.

Dr hab. Piotr Ulański (PŁ) przedstawił wyniki prac związane z wykorzystaniem techniki bezpośredniego szczepienia radiacyjnego poli(metoksyetylenu) (PVME) na podłożu polistyrenowym wykorzystywanym do celów hodowlanych (TCPS), a także wyniki prac związane ze szczepieniem metodą pośrednią N-izopropyloakryloamidu na powierzchni polipropylenu.

Inż. Jacek Anioł przedstawił wyniki prac związane z badaniem biozgodności poli(glicydolu-co-etylo karbaminianu glicydylu)  w obecności komórek skóry. Omówił badania adhezji i wzrostu komórek skóry w obecności warstw polimerowych opartych na termowrażliwym poliglicydolu i kopolimerze etylenu i bezwodnika maleinowego.

Dr n. med. Marek Kawecki przedstawił informacje dotyczące prowadzonych w CLO hodowli keratinocytów i fibroblastów pacjentów i dawców oraz ich transferu do banku komórek w SUM.

Dr n. med. Agnieszka Klama-Baryła omówiła wyniki badań związane z hodowlą ludzkich keratynocytów (Clonetics®, firma Lonza) na komercyjnie dostępnych szalkach UpCell firmy Nunc, a także wyniki prac związane z ustaleniem zależności zmian temperatury w czasie w inkubatorze mikroskopu Olympus.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »