Strona główna arrow Aktualności arrow Spotkanie projektu 25-26.10.2009
Spotkanie projektu 25-26.10.2009

W dniach 25-26 października 2009 w Łodzi odbyło się II spotkanie merytoryczne dotyczące prac badawczych w ramach projektu „Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran” nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-088/08-01 „DERMOSTIM”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek uczestniczących
w projekcie: pracownicy Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Politechniki Łódzkiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Leczenia Oparzeń.

 1. Wystąpienia dotyczące prac badawczych:

  Na spotkaniu partnerzy projektu omówili zagadnienia związane z pracami badawczymi wykonanymi w I i II kwartale realizacji projektu oraz przedstawili plan badań na dwa kolejne kwartały.

  • Dr Alicja Utrata-Wesołek (CMPW PAN) przedstawiła wyniki prac związane z syntezą i charakterystyką termoczułych polimerów i warstw polimerowych.
  • Dr hab. Piotr Ulański (PŁ) przedstawił wyniki prac związane z badaniem wybranych właściwości fizykochemicznych podłoża polistyrenowego wykorzystywanego do celów hodowlanych (TCPS), a także wyniki prac związane z modyfikacją powierzchni TCPS za pomocą różnych czynników chemicznych, fizycznych oraz za pomocą termoczułego poli(N-izopropyloakrylamidu).
  • Mgr Maria Zejer przedstawiła wyniki prac związane z badaniem biozgodności poli(glicydolu-co-etylo karbaminianu glicydylu) w obecności komórek skóry oraz przeprowadzone badania wzrostu komórek skóry w obecności termowrażliwego polimeru usieciowanego.
  • Dr n. med. Marek Kawecki przedstawił informacje dotyczące wytwarzania w CLO hodowli keratinocytów i fibroblastów pacjentów i dawców oraz ich transferu do banku komórek w SUM.

 2. Wystąpienia dotyczące spraw finansowych

  • Monika Barczewska omówiła sprawy finansowe projektu oraz zasady zarządzania i rozliczania projektu w I i II kwartale jego realizacji.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »