Strona główna arrow Aktualności arrow Spotkanie projektu 20.04.2009
Spotkanie projektu 20.04.2009

W dniu 20 kwietnia 2009 odbyło się spotkanie merytoryczne dotyczące prac badawczych w ramach projektu „Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran” nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-088/08-01 „DERMOSTIM”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek uczestniczących w projekcie: pracownicy Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Politechniki Łódzkiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Centrum Leczenia Oparzeń.


Na spotkaniu omówiono następujące zagadnienia:

 Prezentacja ogólnych celów i treści projektu – referuje prof. A. Dworak
 Zasady zarządzania i rozliczania projektu – referuje dr inż. A. Kowalczuk
 Prezentacja potencjału placówek i możliwego wkładu do projektu: (4x15min)
 • CMPW PAN – prof. A. Dworak
 • Politechnika Łódzka – prof. J.M. Rosiak
 • Śląski Uniwersytet Medyczny – prof. A. Sieroń
 • Centrum Leczenia Oparzeń – pracownik CLO
 Dyskusja pakietów zadań, ustalenie planu pracy:
 • WP01 „Analiza stanu wiedzy”
  referuje dr A. Utrata-Wesołek
 • WP02 „Synteza i analiza właściwości polimerów termoczułych jako prekursorów do konstrukcji urządzeń do hodowli komórek 
  referuje prof. A. Dworak
 • WP03 „Zbadanie biozgodności polimerów termoczułych”
  referuje pracownik CLO
 • WP04 „Synteza termoczułych warstw do hodowli komórek”
  referuje prof. J.M. Rosiak
 • WP05 „Charakterystyka otrzymanych warstw termoczułych do hodowli komórek”
  referuje prof. A. Dworak
 • WP06 „Oddziaływanie substrat – komórki – badanie biozgodności warstw oraz ich adhezji i proliferacji na termoczułych warstwach”
  referuje prof. A. Sieroń
 • WP07 „Oddzielenie substratu od „arkusza” komórek. Ustalenie perspektyw terapeutycznych”
  referuje pracownik CLO
 Podsumowanie, zatwierdzenie zadań na najbliższy okres – referuje prof. A. Dworak

 

 
« poprzedni artykuł