Strona główna arrow Aktualności arrow Spotkanie projektu 15-16.04.2012
Spotkanie projektu 15-16.04.2012

W dniach 15-16 kwietnia 2012 w ZAWIERCIU odbyło się VII spotkanie merytoryczne dotyczące prac badawczych prowadzonych w ramach projektu „Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran” nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-088/08 „DERMOSTIM”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek uczestniczących w projekcie: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Politechniki Łódzkiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Centrum Leczenia Oparzeń.

Na spotkaniu partnerzy projektu omówili zagadnienia związane z pracami badawczymi wykonanymi w dwóch poprzednich kwartałach realizacji projektu, przedstawili plan badań na dwa kolejne kwartały jak również podsumowali stan realizacji projektu.

Dr Alicja Utrata-Wesołek (CMPW PAN) podsumowała wyniki prac, realizowanych wspólnie z SUM/CLO, dotyczące adhezji keratynocytów i fibroblastów oraz ich kokultury do otrzymanych w CMPW PAN termoczułych podłoży opartych na poli(metakrylanie glikolu trietylenowym) oraz poli(2-izopropylooksazolinie). Podsumowanie dotyczyło zagadnień, które należało zrealizować w minionych kwartałach, a które wyniknęły na poprzednim spotkaniu merytorycznym projektu.

Dr hab. Piotr Ulański (PŁ) podsumował wyniki prac związane z optymalizację otrzymywania techniką radiacyjnego szczepienia termoczułych polimerów na podłożach oraz hodowlą komórek fibroblastów i keratynocytów na tych podłożach. Omawiane termoczułe podłoża to: PEEO3MA oraz PNIPAM na szalkach polipropylenowych o różnym stopniu szczepienia, oraz PEEO3MA-HMP-kolagen na szalkach polipropylenowych, o różnej zawartości kolagenu i różnym stopniu szczepienia.

Prof. Sieroń wraz ze swoim zespołem (lek. med. Jacek Anioł oraz mgr Łukasz Sieroń) przedstawili wyniki prac związane z analizą biozgodności i tempa proliferacji keratynocytów hodowanych na nowo otrzymanych podłożach opartych na poli(metakrylanie glikolu trietylenowym) oraz poli(2-izopropylooksazolinie), oceną wpływu badanych polimerów na integralność genomowego DNA fibroblastów i keratynocytów w testach biozgodności dla wyżej wymienionych podłoży oraz dla podłoża opartego na poli(metakrylanie glikolu trietylenowego) zbadano wpływ grubości warstwy za zdolność adhezyjną keratynocytów. Ponadto przedstawiono wyniki prac związane z hodowlą kokultury fibroblastów i keratynocytów na podłożach opartych na poli(metakrylanie glikolu trietylenowym) oraz poli(2-izopropylooksazolinie) jak również omówiono badania genotoksyczności tych podłoży względem kokultury. Ponadto przedstawiono wyniki badań związane z przydatnością szalek polipropylenowych zaszczepionych PNIPAMem, PEEO3MA (o różnej gęstości szczepienia polimerem) oraz PEEO3MA-HMP-kolagen do długoterminowej hodowli fibroblastów.

Dr n. med. Agnieszka Klama-Baryła (CLO) omówiła wyniki badań związane z hodowlą i odczepianiem ludzkich keratynocytów i fibroblastów z podłoży szklanych i polipropylenowych pokrytych termowrażliwymi polimerami: poli(2-izopropylooksazoliną), PNIPAMem, PEEO3MA (o różnej gęstości szczepienia polimerem) oraz PEEO3MA-HMP-kolagen.

Na koniec spotkania dr Alicja Utrata-Wesołek podsumowała stan realizacji projektu DERMOSTIM i jego „kamieni milowych” oraz omówione zostały szczegóły dotyczące badań koniecznych do sfinalizowania zadań w projekcie.

 

 
następny artykuł »