Strona główna arrow Aktualności arrow Spotkanie projektu 16-17.10.2011
Spotkanie projektu 16-17.10.2011

W dniach 16-17 października 2011 w Łodzi odbyło się VI spotkanie merytoryczne dotyczące prac badawczych prowadzonych w ramach projektu „Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran” nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-088/08-05 „DERMOSTIM”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek uczestniczących w projekcie: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Politechniki Łódzkiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Centrum Leczenia Oparzeń.

Na spotkaniu partnerzy projektu omówili zagadnienia związane z pracami badawczymi wykonanymi w IX i X kwartale realizacji projektu oraz przedstawili plan badań na dwa kolejne kwartały.

Prof. Sieroń wraz ze swoim zespołem (lek. med. Jacek Anioł, mgr Łukasz Sieroń i mgr Ewa Gutmajster) przedstawili wyniki prac związane z analizą cytometryczną fibroblastów i keratynocytów użytych w testach biozgodności badanych termoczułych podłoży, oceną wpływu badanych polimerów na integralność genomowego DNA fibroblastów i keratynocytów w testach biozgodności (dla polimerów estrów (met)akrylowych glikoli etylenowych i (ko)polimerów 2-podstawionych-2-oksazolin w roztworze i na powierzchni) oraz przydatnością metody mapowania ekspresji genów przy pomocy macierzy oligo-DNA do oceny stopnia odtworzenia warunków „naturalnych” w badanym materiale (poli 2-izopropylooksazolina, estry (met)akrylowych glikoli etylenowych oraz kopolimer etylo- i nonylooksazoliny). Ponadto przedstawiono wyniki badań związane z przydatnością kopolimerów estrów (met)akrylowych glikoli etylenowych i (ko)polimerów 2-podstawionych-2-oksazolin na podłożach szklanych oraz szalek polipropylenowych zaszczepionych PNIPAMem oraz PEEO3MA (o różnej gęstości szczepienia polimerem) do długoterminowej hodowli fibroblastów i keratynocytów.

Dr n. med. Agnieszka Klama-Baryła (CLO) omówiła wyniki badań związane z hodowlą i odczepianiem ludzkich keratynocytów i fibroblastów z podłoży pokrytych termowrażliwymi polimerami: poli(met)akrylanem glikolu etylenowego, poli(2-izopropylooksazoliną) i kopolimerem etylo- i nonylooksazoliny z małych i większych powierzchni.

Dr hab. Piotr Ulański (PŁ) podsumował wyniki prac związane z optymalizacją radiacyjnego szczepienia PNIPAMu, PEEO3MA na szalkach polipropylenowych oraz na TCPS. Dr hab. Ulański przedstawił także wyniki prac związane z wykorzystaniem techniki szczepienia radiacyjnego mieszaniny monomerów HEMA+MADQUAT+ PEEO3MA na powierzchni naczyń polipropylenowych. Omówiona została również hodowla komórek na tych podłożach.

Dr Alicja Utrata-Wesołek (CMPW PAN) podsumowała wyniki prac, realizowanych wspólnie z SUM/CLO od początku trwania projektu, dotyczące adhezji keratynocytów i fibroblastów do otrzymanych w CMPW PAN termoczułych podłoży. Dr Utrata-Wesołek podsumowała również stan realizacji projektu DERMOSTIM i jego „kamieni milowych” oraz omówione zostały szczegóły dotyczące badań koniecznych do sfinalizowania zadań w projekcie.

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »