Strona główna arrow Aktualności arrow Spotkanie projektu 10-11.04.2011
Spotkanie projektu 10-11.04.2011

W dniach 10-11 kwietnia 2011 w Wiśle odbyło się V spotkanie merytoryczne dotyczące prac badawczych prowadzonych w ramach projektu „Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran” nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-088/08-04 „DERMOSTIM”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek uczestniczących w projekcie: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Politechniki Łódzkiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Centrum Leczenia Oparzeń.

Na spotkaniu partnerzy projektu omówili zagadnienia związane z pracami badawczymi wykonanymi w VII i VIII kwartale realizacji projektu oraz przedstawili plan badań na dwa kolejne kwartały.

  • Dr Alicja Utrata-Wesołek (CMPW PAN) podsumowała wyniki prac związane z syntezą i charakterystyką warstw polimerowych  kowalencyjnie przyczepionych do podłoży szklanych. Dr Utrata-Wesołek podsumowała również wyniki badań realizowanych wspólnie z SUM/CLO w VII i VIII kwartale dotyczące adhezji keratynocytów i fibroblastów do otrzymanych w CMPW PAN termoczułych podłoży. Omówione zostały szczegóły optymalizacji otrzymywania termoczułych powierzchni nadających się do hodowli i odczepiania keratynocytów jak również szczegóły dotyczące przygotowanie określonej ilości termoczułych podłoży w celu wykonania kompletu badań biologicznych.
  • Dr hab. Piotr Ulański (PŁ) podsumował wyniki prac związane z optymalizacją radiacyjnego szczepienia PNIPAMu na foliach polipropylenowych oraz szczepienia poli(metoksyetylenu) (PVME) na podłożu polistyrenowym. Dr hab. Ulański przedstawił także wyniki prac związane z wykorzystaniem techniki szczepienia radiacyjnego mieszaniny monomerów HEMA+MADQUAT+PEGDA z dodatkiem termoczułych monomerów (NIPAA, PEEO3MA, PVME) na powierzchni naczyń polipropylenowych. Omówione zostały szczegóły dotyczące wyboru optymalnych termoczułych podłoży przeznaczonych do badań hodowli i odczepiania komórek skóry.
  • Prof. Sieroń wraz ze swoim zespołem (dr Marta Lesiak, lek. med. Jacek Anioł, mgr Anna Szydło i mgr Łukasz Sieroń) przedstawili wyniki prac związane z analizą cytometryczna fibroblastów i keratynocytów używanych w testach biozgodności badanych termoczułych polimerów, oceną wpływu badanych polimerów na integralność genomowego DNA fibroblastów i keratynocytów w testach biozgodności oraz przydatnością metody mapowania ekspresji genów przy pomocy macierzy oligo-DNA do oceny stopnia odtworzenia warunków „naturalnych” w badanym materiale. Ponadto przedstawiono wyniki badań związane z przydatnością kopolimerów termoczułych do wzrostu fibroblastów i keratynocytów. Mgr Łukasz Sieroń przedstawił wyniki badań dotyczące oceny przydatności folii propylenowej różnie oczyszczanej, folii propylenowej zaszczepionej PNIPAMem, szalek polistyrenowych i polipropylenowych zaszczepionych PVME oraz szalek polipropylenowych zaszczepionych HMP+PEEO3MA do długoterminowej hodowli fibroblastów i keratynocytów.
  • Dr n. med. Agnieszka Klama-Baryła (CLO) omówiła wyniki badań związane z hodowlą i odczepianiem ludzkich keratynocytów i fibroblastów z podłoży pokrytych termowrażliwymi polimerami.
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »