Strona główna arrow Aktualności arrow Spotkanie projektu 14-15.11.2010
Spotkanie projektu 14-15.11.2010

W dniach 14-15 listopada 2010 w Lgocie Murowanej odbyło się IV spotkanie merytoryczne dotyczące prac badawczych prowadzonych w ramach projektu „Termosterowalne polimery biozgodne jako zamienniki skóry do leczenia oparzeń i ran” nr umowy UDA-POIG.01.03.01-00-088/08-03 „DERMOSTIM”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele jednostek uczestniczących w projekcie: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Politechniki Łódzkiej, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Centrum Leczenia Oparzeń.

Na spotkaniu partnerzy projektu omówili zagadnienia związane z pracami badawczymi wykonanymi w V i VI kwartale realizacji projektu oraz przedstawili plan badań na dwa kolejne kwartały.  

  • Dr Alicja Utrata-Wesołek  (CMPW PAN) podsumowała wyniki prac związane z syntezą i charakterystyką warstw polimerowych kowalencyjnie przyczepionych do podłoży szklanych. Dr Utrata-Wesołek przedstawiła również wyniki badań realizowanych wspólnie z SUM/CLO dotyczącymi badania biozgodności polimerów oraz badania adhezji keratynocytów i fibroblastów do otrzymanych w CMPW PAN termoczułych podłoży.
  • Dr hab. Piotr Ulański (PŁ) podsumował wyniki prac związane z radiacyjnym szczepieniem poli(metoksyetylenu) (PVME) na podłożu polistyrenowym. Dr hab. Ulański przedstawił także wyniki prac związane z wykorzystaniem techniki szczepienia radiacyjnego mieszaniny monomerów HEMA+MADQUAT+PEGDA z dodatkiem termoczułych monomerów (NIPAA) na powierzchni naczyń polipropylenowych oraz możliwości wytwarzenia termoczułych hydrożeli („samonośnych warstw”) z PVME.
  • Inż. Jacek Anioł (SUM) przedstawił wyniki prac związane z badaniem biozgodności następujących polimerów: poli(glicydol-co-etylo karbaminian glicydylu),  PNIPAM oraz PVME oczyszczony i nieoczyszczony w obecności komórek skóry. Omówił szczegółowo również badania adhezji i wzrostu komórek skóry w obecności termowrażliwych warstw polimerowych opartych na: pochodnych poliglicydolu i PNIPAMie szczepionym na folii PP.
  • Dr n. med. Agnieszka Klama-Baryła (CLO) omówiła wyniki badań związane z hodowlą i odczepianiem ludzkich keratynocytów i fibroblastów z komercyjnie dostępnych szalek UpCell firmy Nunc, a także z czystych płytek szklanych i płytek pokrytych poli(glicydolem-co-etylo karbaminianem glicydylu).

 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »