Strona główna
Akronim: DERMOSTIM

Numer umowy: UDA-POIG.01.03.01-00-088/08-01

Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Dworak

Projekt jest współfinansowany z funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007- 2013 Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.


Procentowy udział środków:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 85% Krajowe Środki Publiczne 15%

Celem projektu jest zastosowanie polimerów wrażliwych na zmiany temperatury i opracowanie innowacyjnych rusztowań o termoprzełączalnych właściwościach, które zastosowane zostaną do hodowli komórek skóry własnej pacjenta. Wytworzenie zamiennika skóry umożliwi skuteczne i bardziej komfortowe leczenie rozległych ran pooparzeniowych, a także przewlekłych ran trudno gojących się.

Promocja projektu:

OPI:
http://www.poig.opi.org.pl/Termosterowalne-polimery-biozgodne-jako-zamienniki-skory-do-leczenia-oparzen-i-ran/beneficjentId/14/kategoriaId/2.html

NCBR:
Spot informacyjny